Birou Individual Notarial Moșteanu Elena-Camelia

Servicii

Divorțul la notar

Procedura – divorț la notar – prin acordul soților este dat în competența notarului public, în condițiile legii.

Dacă te-ai hotărât să divorțezi și vrei să faci asta cât mai repede și cu o cheltuială mică, poți apela la serviciile noastre. Nu este necesar să ajungi în fața instanței de judecată, ci poți utiliza calea notarială, reglementată de Codul Civil, cât și de  Legea Notarilor.

Unul dintre elementele de noutate aduse de codul civil, a fost acela că divorțul nu mai este deferit în totalitate instanței de judecată, oferind parților posibilitatea să desfacă căsătoria și pe cale administrativă sau prin procedura notarială.

Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați.

În cazul divorțului cu copii minori, pentru a se putea desface căsătoria soții trebuie să se pună de acord asupra tuturor aspectelor referitoare la:

– numele de familie ce-l va purta fiecare soț dupa divorț;

– exercitarea autorității părintesti de către ambii părinti;

– modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și copil;

– stabilirea locuinței copiilor;

– contribuția părinților la cheltuielile de creștere, educare, învătătură și pregătire profesională a copilului;

Dacă soții nu se înțeleg asupra numelui de familie ori asupra exercitării în comun a drepturilor părintesti notarul va respinge cererea de divorț si va îndruma parțile să se adreseze instanței de judecată.

Împotriva încheierii de respingere a notarului nu există cale de atac, însă soții se vor putea adresa instanței de judecată cu cererea de divorț.e

Toate drepturile rezervate@Moșteanu elena-camelia