Birou Individual Notarial Moșteanu Elena-Camelia

Servicii

Autentificarea

Înscrisul autentic notarial este cel întocmit și autentificat de către notarul public în forma și în condițiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995.

Autentificarea înscrisului de către notar se face cu respectarea următoarei proceduri:

 1. stabilirea identității părților;
 2. exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținutul actului;
 3. semnătura acestora și data înscrisului.

Actele autentificate în mod frecvent:

 1. contracte;
 2. procuri;
 3. declarații;
 4. liberalități.

Tipuri de contracte

 1. contract de vânzare/cumpărare;
 2. antecontract de vânzare;
 3. contract de ipotecă;
 4. contract de comodat;
 5. convenții matrimoniale.

Tipuri de procuri

 1. procura de vânzare;
 2. procură depunere declarații on-line;
 3. procura de succesiune;
 4. procură obținere cazier judiciar sau fiscală.

Tipuri de declarații

 1. declarație „prima casă”;
 2. declarație TVA 5%;
 3. declarație acceptare sau renunțare succesiune;
 4. declarație obținere permis de ședere;
 5. declarație îndeplinire condiții legale pentru asociat și/sau administrator;

Tipuri de liberalități

 1. testament autentic;
 2. ofertă de donatie.

toate drepturile rezervate@Moșteanu elena-camelia